Pozovite: 061-11-822-64

Robna marka

Cena:

Od: do

  InkJet štampači, šta treba znati pre kupovine

  inkjet stampaciIako su inkjet štampači bili raspoloživi i 80-tih godina, njihov masovni povratak na tržište dešava se i 90-tih godina što je rezultovalo padanju njihove cene s'tim ova vrsta štampača postala optimalni izbor za "HOME" korisnike. Bez sumlje INKJET štampači doživeli su zavidan uspeh prodaje i potražnje kasnih 90-tih. Prvo su se proizvodili INKJET štampači koji su ispisivali (štampali) samo sa crnom bojom kasnih 80-tih a zatim  u početku 90-tih sa oduševljenjem su prihvaćeni INKJET koji su štampali u boji. Kako je 90-tih godina počela padati cena kod color laserskih štampača ova prednost kod INKJET-a polako počela je gubiti na značaju. Razvoj INKJET štampača usmeravao se ka fotografskom kvalitetu štampe i zadržali pozicija na tržištu. S'druge strane iako su generalno jeftiniji od laserskih štampača, INKJET štampači su višestruko skuplji za održavanje. Cartridge se mora menjeti mnogo češće nego toner kod laserskih štampača,  a za štampanje fotografija mora se koristiti specijalni papir za štampu fotografija. Ako sa svim do sada poznatim manama i prednostima uporedimo cenu jedne  odštampane stranice, INKJET štampači su skuplji u odnosu oko deset puta u odnosu na laserske štampače. INKJET štampači kao i laserski štampači spadaju u grupu štampača koji koriste neudarni metod štampanja. Mastilo se u različitim bojama raspršuje iz štrcaljke na papir i na taj način se formira slika. Glava za štampanje kreće se horizontalno po papiru pomoću motora koji je pomera sleva na desno i obrnuto pomoću drugog motora papir se pomera u odredjenim vertikalnim koracima. Da bi se povećala brzina rada u jednom prolasku s'leva na desno glava ne štampa piksel po piksel nego vertikalni red piksela tj. jednu vertikalnu traku. Postoji više razloičitih tipova tehnologija kod ovih štampača, ali najčešća je drop on demand (DOD) tehnologija, mala količina mastila direktno se rapšuje na papir kroz usku štrcaljku (diznu) na primer kao da bi smo slavinu za vodu otvorili i zatvorili oko 5000 puta u sekundi. Količina mastila  koja se isputi iz štrcaljke (dizne) unapred je odrdjena upravljačkim softverom (dravjer), koji odrdjuje kada i koliko će i koliko štrcaljkea (dizna) ispustiti mastila. U zavisnosti od toga kakvo se mastilo koristi i kojom metodom se prenosi na papir, razlikujemo sledeće varijante ovih štampača.

  • Štampači sa stalnim mlazom imaju stalni aktivan mlaz mastila (boja) i utrenutku kada trebaju odštampati znak, stvori se elektično polje koje skine mlaz na već odredjeno mesto na papiru kada prestane delovanje elekričnog polja mastilo se vraća u rezervoar (Cartridge). Karateristike su da je odličan kvalitet štampe ali i relativno visoka cena štampe.
  • Štampači sa tečnim mastilom formiraju sliku od tačaka. Svaka tačka na papiru nastaje iz jednog mlaza mastila. Iznad papira se nalaze štcaljke (dizne) sa mastilom i kada treba otisnuti tačku mastilo se ubrizgava na papir. Mastilo se moze ubrizgati korišćenjem i piezoelektričnog efekta kojim se mastilo pumpa štrcaljke (dizne) ili pomoću minijutarnih gerjača. Ovi štampači se zovu  ''Termalni INKJET '' štampači  rade na principu zagrevanja mastila do tačke vrenja, što dovodi do stvaranja mehurića i oni stvaraju potisnu silu.
  • Štampači sa amfornim mastilom rade po principu topljenja mastila. Mastilo je na sobnoj temeraturi u agregatnom stanju izmedju čvrstog i tečnog. Tokom rada štampača mastilo se stalno zagrejava i topi. Istopljeno mastilo se po potrebi izbacuje piezoelektričnim ili termodinamičkim putem. Kad mastilo dodje na papir ono se naglo na sobnoj teperaturi ohladi i očvrsne, čime se ibegava razlivanje mastila po papiru.
  • Termalna tehnologija je najrasprostanjenija radi na sličnom principu kao i svi štampači ovog tipa. Takodje da bi se mastilo izbacilo iz štrcaljke(dizne) prethodno se zagrejava. Zagrevanjem mastila se dobijaju mehurići mastila sve dok ga pritisak ne prisili da se izbaci iz štrcaljke(dizne) i rasprsne direktno ne papir. Mastilo u vidu mehurića koje je ubrizgano na papir se zatim zajedno hladi sa glavom za štampanje, dotle se rezervoar štrcaljke (dizne) ponovo puni novom količinom mastila da bi se nadoknadilo potrošeno i spremilo za novo štampanje.  Tu su tri faze prikazane na slikama.

  Prednost InkJet štampača su sledeće:

  • Dobar kvalitet štampe
  • Relativno niska cena
  • Bezšumnost u radu
  • Dobar kvalitet u štamanju grafike
  • Jednostavna konstrukcija
  • Mala potrošnja energije
  • Male dimenzije i tezina što ih čini pogodnim za korišćenje uz LapTop računare

  Nedostaci InkJet štampača su sledeće:

  • Slaba izdržljivost pri intezivnom korišćenju
  • Relativno visoka cena odštampane stranice
  • Relarivno visoka cena mastila
  Top