Pozovite: 061-11-822-64

Robna marka

Cena:

Od: do

  Laserski štampači, šta treba znati pre kupovine

  Prvi laserski stampač proizvela je kompanija Hewlett-Packard  80-tih. godina. tačnije 1984 godine, samim tim  došlo je  do revolucije u svetu štampe. Ovaj tip laserskih štampača  postao je brzo popularan zavhvaljujući visokom kvalitetu štampe, kao i niskoj ceni. Spada u grupu nemehaničkih straničnih štampača.
  Osnovni delovi laserskog štampača:
  • Mikroprocesor
  • ROM memorija, to je memorija koja sadrži prethodno definisane znakove( fontove)
  • RAM memorija, to je memorija u koju se smešta sadržaj stranice koji se štampa
  • Aluminijumski valjak koji je presvučen elektroosetljivim materijalom
  • Laserska dioda koja emituje laserski
  • Ogledala koja usmeravaju laserski zrak na valjak
  • Šestougaona prizma koja pomera laserski zrak po celoj dužini valjka
  • Sočiva koja fokusiraju laserski zrak
  • Magacin elektroosetljive boje u prahu (toner)
  • Kaseta za papir
  • Sistem za prihvatanje i transport papira, sadrzan od gumenih valjaka
  • Sistem za zagrevanje i sušenje boje otisnute na papiru. Prvi laserski štampač je imao isti princip rada kao fotokopir aparat, stim da je jedina razlika kod laserskih štampača bio izvor svetlosti laser. Na primer kada PC (računar) prosledi laserskom štampaču sliku koju treba odštampati, prvi posao koji laserski štampač treba da obavi je da transformiše niz signala dobijenih iz PC (računara) u bitmap matricom tačaka koje čine sliku. Ovu funkciju obavlja interni mikroprocesor laserskog štampača, što rezultuju slikom koja se smešta u RAM memoriju laserskog štampača.
  laserski stampaciJedini osnovni element laserskog štampača je rotirajući valjak presvučen materijalom koji omogućava zadržavanje elektrostatičkog naboja, inicijalno celi valjak je pozitivno naelektrisan, laserski zrak se kreće duž površine valjka i onda selektivno vrši negativno naelektrisanje tačaka na površini valjka. To jest one tačke na kojima treba da bude otisak postaju negativno naelektrisane, širina valjka mora odgovarati širini papira na kojem će se štampati slika, svaka tačka na valjku odgovara tačci na papiru. Laserski zrak je usmeren ka samom centru valjka i ima uloogu da osvetli sva mesta na kojima treba da bude otisak štampe. Šestougaona prizma koja se stalno rotira i skreće laserski zrak po celoj dužini valjka. Takodje jedna stranica prizme usmerava laserski zrak duž jedne linije. Kad se nova stranica prizme nadje ispred novog znaka usmerava ga ponovo na početak reda. Istovremeno valjak se obrne i započinje štampanje nove linije ili reda. Valjak pri obrtanju prolazi kroz toner koji se zalepi za valjak na onim mestima koja su prethodno obradjena laserskim zrakom. Toner je napunjen veoma finim prahom koji je pozitivno naelektrisan, tako da automatski bude privučen na negativno naelektrisane tačke na površine valjka. Stoga nakon punog okreta valjka površine valjka sadrži celu sa selektovanim crnim tačkama. Na taj način kad se valjak okrene za pun krug ispišu se sve linije i tacke tako se dobije cela stranica. Pored valjka na kome je formirana slika na vrlo malom rastojanju prolazi papir ali ga nedodiruje, naelektrisani toner prelazi na papir  i formira sliku. Zatim papir prolazi kroz sistem za sušenje k oji trajno učvršćuje toner zagrevajući ga do 200 stepeni Celzijusa. Posle štampanja valjak se sam očisti i spremi za novo štampanje stranice.

  Top