Pozovite: 061-11-822-64

Robna marka

Cena:

Od: do

  Ploter je poseban hardverski uređaj sličan štampaču koji koristi olovku, marker ili drugo sredstvo za pisanje i dizajn. Ovakve vrste štampača koriste šeme programa CAD.

  Šta je ploter?

  Ploter je tip štampača koji je podešen za crtanje linija. Ovi uređaji postaju sve manje popularni u današnje vreme, ali i dalje proizvode jako kvalitetne crteže.
  Olovke plotera:  najčešće se njima štampa na papiru, kartonu ili drugom sličnom materjalu. U slučaju da ostanu bez mastila ceo postupak se mora ponoviti. Njima se može raditi u više boja, ali se za svaku boju mora koristiti druga olovka.
  Ploteri se koriste za kompjutersko crtanje, naučne i umetničke aplikacije i radove, jer rade drugačije od uobičajenih inkdžet i laserkih štampača.
  Najčešća upotreba plotera: najviše se koriste u svetu biznisa za iscrtavanje grafikona, ali i u arhitekturi i mašinstvu za crtanje planova, tzv. blue prints.
  Fletbed ploteri omogućavaju da papir naleže ravno na ploter i dok se olovkom iscrtava zadato.
  Roler ploteri su posebna vrsta istih koja pomera papir dok štampač štampa zadati crtež.

  Top